Състояние на производството при лозовите насаждения


Лозарството е важен, структуроопределящ подотрасъл на българското земеделие с дълбоки традиции и потенциал за ефективно производство и устойчиво развитие...
 

Мерки срещу вирусите


Производство на свободен от вируси вегетативен посадъчен материал Система за производство на безвирусен посадъчен материал Обеззаразяване на семена.Терапия на вирусните болести...
 

Плодосменна система на земеделие


Състои се в редуване на две или повече култури на едно поле...
 

Особености на земеделското производство


Земеделското производство притежава редица особености, които го отличават от останалите отрасли на националния производствен комплекс...
 

Отчет за проведен стаж


Отчет за проведен стаж в фирма, занимаваща се със земеделие, дърводобив и производство на ягоди...
 

Добри земеделски практики


Европейското законодателство определя общите изисквания и стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Държавите-членки от своя страна определят на...
 

Болести и неприятели по пшеницата


Основни болести, неприятели и плевели по пшеницата – видов състав, биологични особености, екологични изисквания, методи и средства за контрол...
 

Интегрирано управление на вредителите по пшеница


Сеитба, първи-трети лист, братене, първи-втори стъблен възел, вретенене, поява на флагов лист, изкласяване...
 

Белокрилки

22 окт 2015
·
9
·
1,645
·
4
·
6

Разред Равнокрили хоботни – Homoptera; Сем. Белокрилки – Aleurodidae. Многояден неприятел, с широко разпространение в нашата страна...
 

Развитие на биологичното земеделие в българия


През последните години, след приемането на България за член на Европейския съюз, започна активно да се работи за популяризиране на биологичното земеделие и разширяване на площите и културите, отглеждани по биологичен начин....
1 2 3 »

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Земеделие с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Селско стопанство
Земеделие
Доклади
Ограничаване на резултатите