Използване и обслужване на земеделската техника


Където започне с най - рано провежданите t1 е продължителността на времето за натоварване на каросерията на транспортното средство, съобразно вече попълнената информация...
 

Биологично земеделие


Пълната дефиниция на Министерство на земеделието в САЩ е: Биологичното земеделие е система за производство с намалено или изключено прилагане на синтетични минерални торове...
 

Разработване на пневматична сеялка pro


Анализ на състоянието на съответната механизация и конструкции. Машини с изводи. Обосновка на избраната схема (конструкция) на машината. Технологични изчисления на машината. Якостни изчисления. Техника на безопасност и охрана на труда...
 

Създаване на кайсиев масив по мярка 141


Бизнес идеята на екипа е да създаде кайсиев масив. За тази цел е необходимо да се разработи проект за създаване на кайсиев масив по мярка 141. Тази мярка е свързана с подпомагането на полупазарни стопанства в процес на преструкториране...
 

Отглеждане на слънчоглед


Характеристика, сеитбооборот, терен, добив, климатични изисквния и др....
 

История на земеделието в България


В продължение на 700 години българските земи са хранили народите и племената, които са живели по тях, обработвали и събирали плодовете. Границите са се менили, културите възниквали и умирали, редували се години на глад и години на изобилие, но земята е...
 

Определяне на ерозионната податливост на почвата в даден район


Извършване на експериментална работа. Вземане на проби и вземане на изследвания. Теоретична постановака. Определяне на ерозионната податливост. Мерки против ерозията. Разработване на идеи за механизиране на процесите...
 

Общи закономерности в действието и взаимодействието на вегетационните фактори


Отделните растения имат различна способност да усвояват слънчевата енергия, т.е. те създават различно количество растителна продукция...
 

Нови сортове дини


У нас дините се отглеждат като едногодишни растения. Те са еднодомни, кръстосано опрашващи се, разделнополови растения, т.е. образува отделно мъжки и отделно женски цветове...
 

Биоразнообразие – същност и опазване


Човекът и природата са неразривно свързани помежду си. Хилядолетия вече човек чрез своята дейност изменя естествената среда, а заедно с нея и самия себе си. Този обективен процес определя съществуването...
1 2 3 4 5 » 6

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Земеделие с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Селско стопанство
Земеделие
Курсови работи
Ограничаване на резултатите

По Авторство

По Предназначение

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...