Договор за наем на земеделска земя


Бланка за договор за наем. Подходящо е както за студенти,така и за всеки,който иска да придобие представа какво трябва да съдържа договорът за наем на земеделска земя...
 

Договор за отдаване под наем на земеделска земя


Наемодателят предоставя на наемателя за временно и възмездно ползване собствената си земеделска земя, находяща се на землището...
 

Договор за наем на земеделска земя


Примерен договор за отдаване под наем на земеделска земя...
 

Болести по житни култути


Щрихова мозайка, Базална бактериоза по пшеница, Фузариоза, Гниене основата на стъблата при житните, Хелминтоспороза, Изтощаване (снежна плесен) на зимните житните култури, Жълто ечемичено вджуджаване...
 

Анекс към договор за аренда на земеделска земя


Анекс за удължаване срока на договора на земеделска земя...
 

Договор за наем


Договор за наем на селскостопанска земя. Днес, ................................. 2011 г. в гр. ............................. се сключи настоящит договор между:1……………....................................................................................
 

Молба-образец ОСЗ


Молба до началника на общинска служба по земеделие и гори за извършване на административна услуга...
 

Декларация за земеделска земя по чл.69, ал.2 от ППЗСПЗЗ


Номер на имота от картата на възстановената собственост, площ на имота в дка, категория на имота, начин на трайно ползване, местност, предпочитана форма на стопанисване, основание за придобиване на право на собственост и документ за собственост...
 

Споразумение


Споразумение за прекратяване на договор за обработка на земеделска земя...
 

Декларация за спазени стандарти на общността от ползватели – млади фермери


Това е един от документите за попълване при кандидатстване по мярка 112...
1 2 »

Качи документ и спечели
 

Сподели своите Документи по Земеделие с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент